Skip to main content

Vergoeding zorg voor volwassenen

TOL Zeeland heeft een contract met de voornaamste zorgverzekeraars. De behandelingen vallen binnen de basisverzekering en worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed.
01

Vergoeding

De zorgverzekering vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De meeste behandelingen in TOL Zeeland vallen in het basispakket waar je verplicht voor verzekerd bent.  Een beperkt aantal behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket, dit wordt beslist door het college van zorgverzekeraars (CZV). Indien dit het geval is, zal je behandelaar je hiervan op de hoogte stellen voor de behandeling start. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze zorg wel vanuit een aanvullende verzekering.

Er is geen eigen bijdrage voor de GGZ-behandelingen.

Daarnaast kan je te maken hebben met het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

02

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat je zelf betaalt als je zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. De zorgverzekering kan dit bedrag – of het bedrag dat hiervan nog openstaat- bij jou in rekening brengen.  Je kan met je zorgverzekeraar contact opnemen als je meer informatie wil over het verplicht en vrijwillig eigen risico.

03

No-show, afspraak afzeggen

Uit respect voor enerzijds de personen die op onze wachtlijst staan en anderzijds de tijd die de onderzoeker/therapeut voor u heeft vrijgehouden vragen we u uw afspraak tijdig te annuleren indien u noch online noch op ons bureel aanwezig kan zijn. We vragen ons te verwittigen 48u op voorhand. Verwittigt u later dan vragen we een vergoeding van 40€. Indien u zonder verwittigen de afspraak niet nakomt spreken we van een no-show en moeten we een administratieve kost aanrekenen van €80.

04

Behandeltarieven

TOL Zeeland brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben. Indien er sprake is van een openstaand verplicht of eigen risico kan de zorgverzekeraar u hiervoor een factuur zenden.

TOL zeeland maakt prijsafspraken met de verschillende zorgverzekeraars. De maximale prijs van onze behandelingen zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgelegd. Sinds 2022 wordt er gewerkt volgens het zorgprestatiemodel. Meer informatie hierover kan vinden op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#zvt

05

Zelfbetalers en niet verzekerde zorg

Indien je behandelaar aangeeft dat de zorg niet verzekerd is, kan je er voor kiezen om je behandeling zelf te betalen. De factuur wordt dan niet naar de gemeente of de zorgverzekeraar gestuurd, maar komt rechtstreeks bij jou terecht. De kosten bedragen 100€ per sessie van 1uur. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.