Skip to main content
GGZ : onderzoek en behandeling

Welkom


Maatschap TOL Zeeland is ontstaan uit de TOL, een multidisciplinaire dienst voor diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen te Brugge.
De TOL te Brugge is een team van 9 psychologen, 3 logopedisten, een psychomotorisch therapeute, een sociaal agoge en een praktijkmanager.

De medewerkers van Maatschap TOL Zeeland zijn GZ-psychologen of masters in de Psychologie met een SKJ registratie, en maken ook deel uit van het team van de TOL te Brugge.

De TOL in Zeeland: GZ-jeugd


Psychologen van Maatschap TOL Zeeland werken in het kantoor te Oostburg maar zijn op regelmatige basis ook werkzaam in de scholen te Breskens, Groede en Sluis. We doen onderzoek en behandeling bij ADHD, ASS, emotionele problemen, gedragsmoeilijkheden, angsten, studiemoeilijkheden etc... Het stellen van een diagnose dyslexie of dyscalculie kan gebeuren in samenwerking met TOL Brugge, indien er geen gebruik gemaakt kan worden van een erkend dyslexiecentrum in Nederland.

Er wordt in eerste instantie samengewerkt met de Nederlandse GGD-artsen, kinderartsen, huisartsen, logopedisten en fysiotherapeuten. Bij onderzoek naar leerstoornissen kan indien gewenst kan ook beroep gedaan worden op onze andere disciplines in Brugge.

TOL Zeeland en MOBOS: Ontwikkelings­stoornissen


MOBOS West Zeeuws Vlaanderen staat voor Multidisciplinair Onderzoeks-, en Behandelteam voor Ontwikkelings Stoornissen. Ons team bestaat uit de logopedistenpraktijk van An Moens, de kinderfysiopraktijk West Zeeuws Vlaanderen en TOL Zeeland. Op verwijzing van een arts kunnen kinderen van 0 - 18 jaar multidisciplinair onderzocht en behandeld worden.

Meer info op moboswzvl.nl

De TOL in Zeeland: GZ-volwassenen


Psychologen van Maatschap TOL Zeeland werken in het kantoor te Oostburg en op regelmatige basis in de huisartsenpraktijk te Breskens en Groede (torentje) en het MFC te Sluis.

We doen onderzoek en behandeling bij volwassenen met angsten, depressie, trauma, dwangstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme) en persoonlijkheidsstoornissen.
De behandelmethoden die worden voorzien zijn cognitieve gedragstherapie en EMDR

Er wordt, indien u hiermee akkoord gaat, samengewerkt met uw huisart, andere hulpverleners alsook met uw partner/familie.

Indien nodig is er een intense samenwerking met de psychiaters van AZ St. Jan te Brugge (België) en van AZ Zeno te Knokke (België).