Skip to main content

LOCATIE

TOL Zeeland heeft zijn kantoor in de Destombestraat 4 te 4501 DB Oostburg.

Destombestraat 4 4501 DB Oostburg (verbinding markt met St. Eligiusplein)

Navigeer met Google Maps
Navigeer met Waze

Er worden ook consultaties verricht in de MFC Breskens, Groede en Sluis.

Er wordt regelmatig ook consultaties verricht in de scholen in Breskens, Groede en Sluis. Indien mogelijk worden er ook consultaties verricht in andere scholen.

BRESKENS

MFC De Korre
Ghistelkerke 1 A
4511 JB Breskens

GROEDE

MFC Het Torentje
Monnikenstraat 2
4503 AT Groede

SLUIS

MFC De Keure
Kloosterstraat 38
4524 BK Sluis

Er wordt ook samengewerkt met de andere scholen in Zeeland.

De kinderen kunnen door de behandelaar worden opgehaald en teruggebracht naar de basisschool, zodat de ouders niet hoeven aanwezig te zijn.

WACHTTIJDEN

Onze wachttijd voor een intakegesprek is op dit moment:

  • < 18j : 1-3 weken
  • >18j : 4-6 weken

Na het intakegesprek is geen extra wachttijd meer om met behandeling of onderzoek te starten.

VERGOEDING

Min 18j

Indien de behandeling of onderzoek gebeurt na verwijzing door wettelijke verwijzer, staat de gemeente waar de jongere gedomicilieerd is, in voor de vergoeding van de jeugdhulp.

Plus 18j

De meeste behandelingen zijn vervat in het basispakket van de zorgverzekeraar.

We hebben een contract met volgende zorgverzekeringen : CZ, OHRA, VGZ, IZA, UMC, Univé zorg, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Friesland Zorgverzekeraar, DSW en Achema Zorgverzekeringen.

Voor volwassenen moet op de verwijsbrief vermeld staan dat het gaat over een Basis GGZ en dat er een vermoeden van een DSM benoemde psychische stoornis.
Klik hier voor meer info over vergoedingen, verplicht eigen risico, no show, niet verzekerde zorg.

No-show, afspraken afzeggen

Uit respect voor enerzijds de personen die op onze wachtlijst staan en anderzijds de tijd die de onderzoeker/therapeut voor u heeft vrijgehouden vragen we u uw afspraak tijdig te annuleren indien u noch online noch op ons bureel aanwezig kan zijn. We vragen ons te verwittigen 48uop voorhand. Verwittigt u later dan vragen we een vergoeding van 40€. Indien u zonder verwittigen de afspraak niet nakomt spreken we van een no-show en moeten we een administratieve kost aanrekenen van 80€.

DOCUMENTEN

HKZ Certificaaat

goedgekeurd kwaliteitsstatuut

CONTACTEER ONS NU VOOR MEER INFORMATIE

KLACHTEN

Het bieden van kwalitatief goede zorg met respect voor de cliënt is binnen TOL Zeeland erg belangrijk. Bent u ontevreden over de behandeling of bejegening? We willen dit graag weten zodat we dit met u kunnen bespreken. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht te verhelpen en herhaling te voorkomen. 

U kan dit rechtstreeks met uw behandelaar zelf bespreken, deze zoekt dan met u samen naar een oplossing. Indien u dit moeilijk vindt, kan u onze praktijk ook een mail zenden.  Gelieve ons een mail te zenden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin uw naam, telefoonnummer en uw klacht. We nemen dan spoedig met u contact op.

Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan u ook steeds contact opnemen met de psychologencommissie (www.compsy.be). Dit is een onafhankelijke, publieke organisatie die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België. Wanneer je een klacht hebt over een Belgische geregistreerde psycholoog (ook als deze in Nederland werkt) kan je bij hen terecht voor een bemiddelingsgesprek of een tuchtprocedure.

 

WET VERPLICHTE MELDCODE

Deze wet verplicht hulpverleners om alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Bij (vermoeders van) een vorm van onveiligheid kunnen wij, als hulpverlener, overleggen met of melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan de hulpverlening adviseren of een onderzoek doen naar aanleiding van een melding. Dit om na te gaan welke hulp noodzakelijk is in de thuissituatie. 

Alle collega's van TOL Zeeland zijn vertrouwd met de meldcode en passen deze ook toe. Dit is niet enkel verplicht vanuit de jeugdwet, maar ook vanuit onze eigen deontologische code en vanuit de kinderrechten.